Startside Galleri Fotografering Print Bildebehandling Restaurering Laminering Skanning Kontakt

Veland Foto

Veland foto startet opp som et deltidsprosjekt hovedsaklig bestående av fotografering. Etter hvert som den digitale hverdagen gjorde sitt inntog i fotoyrket, var det naturlig å også tilby disse tjenestene til kundene.

I første omgang ble virksomheten utvidet til å omfatte skanning og bildebehandling. I dag har den digitale fotograferingen med sine minnebrikker tatt over mye av arbeidet for skanneren, men det ligger mye film i bokser og skap som kunne fått nytt liv om de var blitt digitalisert.
Bildebehandling er etter hvert blitt en viktig del av en fotografs hverdag. Det betyr ikke nødvendigvis at man manipulerer bildets innhold. Bildebehandling er først og fremst å optimalisere bildets tone, kontrastomfang, farge og fargemetning. Særlig er dette viktig ved restaurering av gamle bilder.

Firmaet kan i dag også tilby laminering av bilder og reklamemateriell